dia: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é dia?

O que é dia?

  • Temps que dura la claredat del sol sobre l'horitzó: vam sortir de casa molt d'hora per poder arribar de dia.
  • Temps que triga la Terra a fer una volta sobre si mateixa, normalment des de les dotze de la nit fins vint-i-quatre hores més tard: l'any té 365 dies dia feiner o dia laborable Dia durant el qual es treballa: el dijous és un dia feiner. dia festiu Dia durant el qual no es treballa perquèés considerat de festa per l'Església o l'Estat: el dia 1 de gener és dia festiu.
  • dies  Temps que dura la vida d'una persona: va acabar els seus dies a París.

Buscar palavras

Atualize sua experiência