altre: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é altre?

O que é altre?

  • Indica que una persona o una cosa és diferent a l'esmentada o a la qual s'ha fet referència; va introduït per un, el o de: el novel·lista ha publicat un altre llibre; aquesta ja l'havia vist, deixa'm veure l'altra; veig les de color verd però en tens d'altres?
  • Indica una cosa més de la mateixa classe: compra una altra barra de pa.
  • Indica que una persona o una cosa s'assembla molt a una altra: és un altre Kennedy; és un altre parc Güell, amb tants mosaics i columnes de pedra.
  • De la resta de persones o coses; sovint no porta un al davant: vindran la Maria, en Joan, la Mònica i altres amics; tinc els volums ii, iv i v, però necessito els altres.
  • Que és diferent d'una altra cosa o persona: un color altre que el groc pot ser el verd; m'estimo més aquell altre. S'usa darrere d'un nom o d'un pronom.

Buscar palavras

Atualize sua experiência