Previesť terameter (Tm) na exameter (Em)

JednotkyVzdialenosti a dĺžkyterameterTmexameterEm