Previesť terameter (Tm) na decimeter (dm)

JednotkyVzdialenosti a dĺžkyterameterTmdecimeterdm