Oversette i sanntid fra Italiensk i Kinesisk, forenklet