Oversette i sanntid fra Fransk i Kinesisk, forenklet