Μεταφράσει σε πραγματικό χρόνο από Γαλλικά στα Χίντι