Oversette i sanntid fra Engelsk i Kinesisk, forenklet