Μεταφράσει σε πραγματικό χρόνο από Αγγλικά στα Ινδονησιακά