tremonha: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

โปรตุเกสพิมพ์คำศัพท์

tremonha คืออะไร

tremonha คืออะไร

  • Vaso de madeira donde o grão vai caindo para a mó.
  • CANOURA, MOEGA

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ