saudades: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมโปรตุเกส

saudades คืออะไร

saudades คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ