Definitions Portuguese

  • Acto de desovar.
  • Акт
    Acto
  • Pôr ovos (falando-se especialmente de peixes).