reiterar: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

โปรตุเกสพิมพ์คำศัพท์

reiterar คืออะไร

reiterar คืออะไร

  • latim reitero,-are
  • Fazer outra vez o que já se fez uma ou mais vezes.
  • REPETIR

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ