planificar: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

โปรตุเกสพิมพ์คำศัพท์

planificar คืออะไร

planificar คืออะไร

  • Desenvolver um plano.
  • Desenhar num plano.
  • Confrontar: plenificar.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ