ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • Qualidade de ruim.
  • Velhacaria; maus instintos.