Định nghĩa Tiếng Bồ Đào Nha

  • Dotado de meiguice.