ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • francês madame, senhora casada
  • Senhora.
  • Esposa.