Sąvokų apibrėžimai Portugalų

  • latim tardio intitulo,-are