Định nghĩa Tiếng Bồ Đào Nha

  • Que ou aquele que imita.