ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • Pôr em poder de (outrem).
  • Restituir.