ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • latim aliquem, acusativo de aliquis,-id, alguém