Definitions Portuguese

  • Che o la uno nasconde.
    Que ou aquele que se esconde.
  • Que ou aquele que é ardiloso, astuto, enganador.
  • O mesmo que cacheira.
  • Confrontar: caixeiro.