ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • Coberto de andrajos.
  • Esfarrapado.