Definitions Portuguese

  • Acto ou efeito de sortear.
  • Acto
  • Rifa.