Vymedzenie pojmov Portugalčina

  • Dar resposta a.
  • Retrucar, replicar, retribuir.