ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • lacto-+ -ose
  • Açúcar de leite.