estabelecida: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมโปรตุเกส

estabelecida คืออะไร

estabelecida คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ