escalvado: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

โปรตุเกสพิมพ์คำศัพท์

escalvado คืออะไร

escalvado คืออะไร

  • Calvo; nu; sem vegetação.
  • Terra sem vegetação.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ