Định nghĩa Tiếng Bồ Đào Nha

  • árabe ramlâ, areal
  • O mesmo que râmola.