ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • Proficiência; prática; saber.