הגדרות פורטוגזית

  • Proficiência; prática; saber.