ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • bulbo +-oso
  • Que tem bulbo ou bulbos.
  • Confrontar: bolboso.