הגדרות פורטוגזית

  • latim ordior,-iri, começar a tecer