desenvolvimento: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมโปรตุเกส

desenvolvimento คืออะไร

desenvolvimento คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ