Định nghĩa Tiếng Bồ Đào Nha

  • francês marionette
  • O mesmo que marioneta.