ข้อกำหนด โปรตุเกส

  • francês marionette
  • O mesmo que marioneta.