conhecimentos: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมโปรตุเกส

conhecimentos คืออะไร

conhecimentos คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ