claros: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมโปรตุเกส

claros คืออะไร

claros คืออะไร

  • latim clarus,-a,-um
  • Que se vê bem.
  • Que vê bem.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ