chover: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

โปรตุเกสพิมพ์คำศัพท์

chover คืออะไร

chover คืออะไร

  • Cair água, em gotas, da atmosfera.
  • Cair em abundância.
  • Fazer cair como a chuva.
  • Causar, produzir.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ