carrete: betydning og definisjoner

Portugisisk ordbok