carregado: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมโปรตุเกส

carregado คืออะไร

carregado คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ