careza: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

โปรตุเกสพิมพ์คำศัพท์

careza คืออะไร

careza คืออะไร

  • Carestia.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ