autista: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

โปรตุเกสพิมพ์คำศัพท์

autista คืออะไร

autista คืออะไร

  • Pessoa que guia automóvel.
  • Que sofre de autismo.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ