antigel: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

โปรตุเกสพิมพ์คำศัพท์

antigel คืออะไร

antigel คืออะไร

  • anti-+ gel
  • Produto que impede ou que retarda a congelação.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ