zitten: betydelser og definitioner

Nederlandsk ordbog

Hvad er zitten?

Hvad er zitten?

  • op je zitvlak zitten être assis op de grond zitten être assis par terre Ga zitten. Assieds-toi.
  • op een bepaalde plaats of in een bepaalde toestand zijn être in de problemen zitten être en difficulté Hij zit een week in Italië. Il séjourne en Italie pour une semaine. Er zit een wesp in het glas. Il y a une guêpe dans le verre. De sleutels zitten in mijn jaszak. Les clés sont dans la poche de mon manteau. niet naar een hogere klas mogen redoubler une classe de dader of de reden zijn van être l'inspirateur de Wie zit er achter de aanslag? Qui a inspiré l'attentat? Ik vertrouw het niet, er moet iets achter zitten. Je me méfie, il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. in een bepaalde toestand laten ne pas insister Laat (het) zitten, het heeft toch geen zin. N'insiste pas, cela n'a quand même pas de sens. Laat maar zitten, ik betaal. N'insiste pas, c'est ma tournée. iemand verlaten die je nodig heeft laisser tomber quelqu'un Zijn vriendin heeft hem laten zitten. Sa copine l'a laissé tomber. bezig zijn te (...)être en train de (..) Zit je je weer te vervelen? Tu ne sais pas quoi faire, encore une fois?
  • (van kleren) passen aller Zitten je schoenen lekker? Tes chaussures te vont-elles bien?
  • afgelopen zijn être fini De vakantie zit erop. Les vacances sont finies.
  • er is geen andere mogelijkheid Il n'y a pas d'autre choix. Er zit niet anders op dan opnieuw te beginnen. Il n'y a pas d'autre choix que de recommencer.

Søg ord

Opgrader din oplevelse