winnen: meaning and definitions

DutchType a word

What is winnen?

What is winnen?

  • verliezen de beste zijn in een wedstrijd of een spel gagner De voetbalclub heeft de Europacup gewonnen. Le club de football a gagné la Coupe d'Europe. het opgeven, de wedstrijd staken s'avouer vaincu / capituler iemand zo overtuigen, dat hij of zij jouw kant kiest gagner quelqu'un à sa cause
  • (iets) ergens met moeite uit halen extraire aardgas uit de Noordzee winnen extraire le gaz naturel de la mer du Nord
  • meer gezag krijgen gagner en autorité

Search words

Upgrade your experience