wenselijk: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is wenselijk?

What is wenselijk?

  • onwenselijk wat gewenst wordt souhaitable We achten/vinden het wenselijk dat u alleen komt. Nous estimons souhaitable que vous veniez seul.

Search words

Upgrade your experience