waarvoor: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is waarvoor?

What is waarvoor?

  • voor wat(?) vragend à quoi / à quelle chose betrekkelijk auquel / à laquelle Waar dient het voor? À quoi cela sert-il? Het is een probleem waar ik geen oplossing voor heb. C'est un problème auquel je n'ai pas de solution.

Search words

Upgrade your experience