waarbij: meaning and definitions

Dutch dictionary

What is waarbij?

What is waarbij?

  • bij wat(?) vragend pendant quelle chose / pendant quoi betrekkelijk pendant lequel/laquelle oefeningen waarbij je veel calorieën verbruikt des exercices pendant lesquels on brûle beaucoup de calories Het is een van de projecten waar ik bij betrokken ben. C'est un des projets dans lesquels je suis impliqué.

Search words

Upgrade your experience