verloren: meaning and definitions

DutchType a word

What is verloren?

What is verloren?

  • weg perdu/-ue voor eeuwig verloren perdu à tout jamais voorgoed verdwijnen disparaître Door de bosbranden zijn de klassieke tempels bijna verloren gegaan.À cause des incendies de forêt les temples classiques ont failli disparaître.
  • eenzaam en zonder doel perdu/-ue Er op het feestje een beetje zielig en verloren bij zitten. Pendant la fête, avoir l'air malheureux et perdu.

Search words

Upgrade your experience